сряда, 4 февруари 2009 г.

Резюме на дискусия посветена на промени в централните органи на власт

На откритата дискусия на 1 февруари 2009 г. в залата на “Славянска” 6 “Зелените” продължиха кампанията си за промяна на устройството на държавата. На темата от първата дискусия – НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ (РЕФЕРЕНДУМИ), „Зелените” предложиха тезите си за ясно разделение на властите, двукамарен парламент като баланс на различни интереси, необходимост от ясен и работещ закон за референдумите и от избирателен кодекс, който определя правилата за всички избори в държавата.

Бяха дадени конкретни и ясни предложения и по останалите въпроси:
• Устройство и правила за работа на законодателната власт
• Прозрачност на законодателната власт
• Обществена отговорност на народните представители
• Избори за Народно събрание - система, механизми и администрация
• Роля и участие на гражданите в законотворчеството
• Недостатъци и проблеми в сега съществуващата система и практика на законотворчество
• Ролята на президента. Необходима ли е тази институция и каква е нейната цел?
• Национални референдуми
• Местни референдуми по национални проекти.

В хода на дискусията присъстващите представители на неправителствени организации, политически партии и граждани в голямата си част подкрепиха идеите на “Зелените”, внасяйки своите корекции и предложения. Сред опасенията, изказани на дискусията, бяха неподготвеността на обществото да приеме модела на двукамарен парламент като алтернатива на досегашното парламентарно представителство. Обърна се внимание на съществуващия риск при настоящата обществена среда и законодателство прилагането на референдуми да бъде опорочено от частни, корпоративни и политически интереси. Дискутиращите бяха съгласни, че трябва да се върви към промяна на конституцията. Изказаха се различни мнения за механизма, по който това трябва да стане. Бяха дадени примери за действащи двукамарни парламенти в други държави и какви са техните принципи на представителност. Констатира се, че новият закон за референдумите в България практически лишава гражданите от възможността да се възползват от него – праг от 600 000 гласа; определяне на въпроса само от администрацията, твърде кратък срок за събиране на подписите – 20 дни. Дискутираха се избирателните системи и недостатъците на чисто мажоритарната и чисто пропорционалната система. По въпроса за президентската институция надделяха мненията, че засега тя е неефективна. “Зелените” изтъкнаха необходимостта от Общ избирателен кодекс и Постоянна изборна администрация, като дискутиращите приеха тезите им. Дискутиращите предложиха на “Зелените” да поискат и сваляне на прага за влизане в Народното събрание. “Зелените” представиха аргументирано идеята си за механизма за отзоваване на народни представители, както и за пряка законодателна инициатива на гражданите.

На срещата присъстваха представители на граждански и обществени организации, представители на политически партии – СДС, ДСБ и други, политици и дипломати. Кампанията се провежда съвместно с «Коалиция да остане природа в България».Следващи срещи – открити дискусии от кампанията “Да върнем държавата на гражданите”:


8 февруари 2009 г., тема: АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕВРОФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА, Водещ: Петко Ковачев: 0888 420 453

15 февруари 2009 г., тема: МЕСТНИ ВЛАСТИ (ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ), Водещ: Христо Генев: 0889 41 89 26

22 февруари 2009 г., тема: СЪДЕБНА СИСТЕМА, Водещ: Иван Костадинов: 0877 201 791


Очакваме ви в залата на ул. “Славянска” 6, от 12 до 14 ч.За повече информация:

Андрей Ковачев: 0887 788 218
Петко Ковачев: 0888 420 453
Христо Генев: 0889 41 89 26


Моля потвърдете участието си в дискусиите на zelenite@gmail.com или телефони:
Деница Петрова (0889 880 908)
Найден Чакъров (0897 764 740)

Приканваме хората, които няма да могат да участват в дискусиите лично, да съдействат с организация на подобни дискусии извън София.


ПП “ЗЕЛЕНИТЕ”
http://www.bulgariangreens.org
http://bulgariangreens.blogspot.com/
zelenite@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар