сряда, 28 януари 2009 г.

Създаване на закрепени със закон норми за максимално застрояване в извънградска среда и ограничаване на застрояването в селските райони и НАТУРА 2000,

Няма коментари:

Публикуване на коментар