сряда, 28 януари 2009 г.

Пряко приложение на Конституцията и международните правни актове

1 коментар:

  1. Член 5, алинея 2 от действащата Конституция на Република България: Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
    Член 5, алинея 4 от Конституцията: Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
    Така че, преди да предлагате нещо, поне прочетете действащото законодателство.

    ОтговорИзтриване