сряда, 28 януари 2009 г.

Eфективен граждански контрол върху законосъобразността на административните решения и прозрачност на администрацията

Понастоящем съществуват редица проблеми, възпиращи до голяма степен възможността на гражданите да контролират законността на административните актове на изпълнителната и местна власт. За да се решат е нужна система от сериозни промени: всички крайни и междинни административни актове следва да подлежат на обжалване по законосъобразност; за да влязат в сила актовете следва да се публикуват с пълния им текст в обществено достъпни хартиени и електронни бюлетини; следва да има директно достъпни хартиени и електронни архиви на всички решения, междинни актове, протоколи от заседания в държавата, включително документите по вече приключили концесии и търгове свързани с разходването на обществени средства, обществени поръчки; гарантиран правен интерес за обжалване на актовете на неправителствени организации, регистрирани в обществена полза; поемане на разходите по делата на неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, при обжалване на решения в областта на околната среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар