сряда, 28 януари 2009 г.

Местен референдум и купуването на гласове

Провеждане на задължителен местен референдум без горен праг на участие за потвърждение на всяко едно решение на местните власти, касаещо: управление (смяна на собствеността; влизане в съдружие; отдаване на концесии) на общинско имущество и собственост; отдаване на природни ресурси за ползване (гори, земи, води, подземни богатства); устройствени проекти включващи общинска и държавна собственост.

Няма коментари:

Публикуване на коментар