сряда, 28 януари 2009 г.

Право за пряка гражданска законодателна инициатива

Специална постоянна парламентарна комисия, с участието на националния омбудсман и представители на инициативния комитет за всеки от случаите, да приема, подготвя технически и внася за разглеждане и приемане пректи за закони или изменението им. Гражданите, чиито саморъчни подписи и данни са необходими за да е валидно законодателното предложение, да бъдат не по-малко от броя избиратели, необходими за избирането на един народен представител на последните парламентарни избори. Отделно към специална постоянна парламентарна комисия да се създаде екип от юристи, задължени да приемат предложения на отделни граждани и техните организации и да ги разработват като законопроекти, след което при одобрение от специалната комисия да бъдат въвеждани и обсъдени като официални законопроекти на Народното събрание.

Няма коментари:

Публикуване на коментар