сряда, 28 януари 2009 г.

Преки правомощия и отговорност на държавните експерти

В България устройството на държавната администрация е свръх централизирано и всяко решение е изцяло под политически чадър и контрол. Необходимо е бързо чрез промяна на Закона за държавния служител и всички закони отнасящи се до административното устройство на институциите да се преустрои държавният апарат. Всички разрешителни и съгласувателни решения, всички решения по законосъобразност следва да се възложат на държавните експерти със съответната компетентност и длъжностна характеристика. Чрез съда те следва да са под контрола на ръководствата на институциите, прокуратурата и омбудсмана.

Няма коментари:

Публикуване на коментар