сряда, 28 януари 2009 г.

Солидарна индивидуална отговорност на членовете на колективни органи

Членовете на такива орани сега практически не носят никаква правна отговорност за действията си. Единственото, което ги застрашава, е политическа отговорност, загубата на доверие в избирателите. Тази система позволява почти безгранично да се присвоява, краде и работи в полза на който плати повече. При взето решение за разпореждане с имущество, бюджет, извънбюджетни средства, дарения и всички останали материални, природни и финансови ресурси, членовете на тези колективни органи следва да носят солидарна наказателна и имуществена отговорност при констатирано накърняване на обществения интерес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар